Studiebureau

Het bureau treedt eveneens op als studiebureau in verschillende sectoren. De zaakvoerder is hierbij stabiliteitsingenieur en heeft een opleiding als Blowerdoortechnieker gevolgd. De architecten voor wie men optreedt, weten ons architectonische opleiding te waarderen. Deze laat ons immers toe de wensen van de architect te begrijpen en deze in de mate van het mogelijke constructief uit te werken. Het bureau is hierbij volledig merkonafhankelijk.
De volgende diensten kunnen uitgevoerd worden:
  • Het opmeten van de huidige toestand van woningen
  • Interieurprojecten met de coordinatie van de verschillende aannemers
  • Het uitvoeren van luchtdichtheidstesten
  • Het uittekenen van architectuurplannen
  • Het uitwerken van stabiliteitsadvies en stabiliteitsstudies, uittekenen van constructieve bouwdetails
  • Het uitwerken van detailtekeningen met specifieke aandacht voor de bouwknopen en voor het luchtdicht bouwen

Debietmetingen

In volledige onafhankelijkheid van ons architectuurbureau, voert men debietmetingen bij residenti├źle mechanische ventilatiesystemen (C & D) uit. De ventilatiemonden dienen wel vrij toegankelijk en meetbaar te zijn.
De metingen laten u toe te weten of uw installatie correct afgesteld is, wat vooral van belang is bij ventilatiesystemen met warmteterugwinning (systeem D). Wij verrichten wel geen aanpassingen aan de installatie, dit dient door de installateur te gebeuren. Een rapport van onze metingen worden u overhandigd. Mondeling advies voor verbetering van bepaalde, nog aanpasbare, tekortkomingen kan indien nodig verstrekt worden.

Vochtopsporingen

In volledige onafhankelijkheid van ons architectuurbureau, voert men vochtmetingen uit in woningen. Deze worden met een elektronische vochtmeter uitgevoerd. Afhankelijk van de te meten materialen kan men tot 12cm diep vocht opmeten. De te meten zones dienen wel vrij toegankelijk en meetbaar te zijn.
De elekronische vochtmetingen dienen enkel tot het niet destructief opsporen van vocht, maar geven geen precieze vochtpercentage. Voor precieze metingen wordt naar externe studiebureau’s werkende met de Calcium-Carbide-methode of naar externe labo’s verwezen. Deze laatste methodes zijn wel destructief, want er dienen stalen van het constructie-element genomen te worden.